Velkommen til BRYTEKVART*N MØRE Lørdag 24 Februar

Velkommen til BRYTEKVART*N MØRE Lørdag 24 Februar

Det nærmer seg andre runde i Brytekvart`n Møre som avholdes i Molde lørdag den 24 februar, med Molde Atletklubb som arrangør i flerbrukshallen, Træffhuset.

Det nærmer seg andre runde i Brytekvart`n Møre som avholdes i Molde lørdag den 24 februar, med Molde Atletklubb som arrangør i flerbrukshallen, Træffhuset.

Husk å melde på barna som ønsker å være med på dette flotte stevnet til stein.baekkelund@molde-atletklubb.no/sms 41210924 med fullt nav, vekt og fødselsår. I kommentarfeltet under ligger mer informasjon om Brytekvart`n Møre.
NB! Alle barna som deltar på minst 3 av 4 stevner i Brytekvart`n Møre får en ekstra premie på stevnes siste runde.

STEVNEKRITERIER FOR BRYTEKVART`N MØRE Styret i Møre og Romsdal brytekrets har den 12.10.2017 vedtatt følgende 10 stevnekriterier for klubbenes gjennomføring av Brytekvart`n Møre for sesongen 2017/2018.

1. Stevnedelen Brytekvart`n Møre skal nevnes i klubbens invitasjon til brytestevne. Det skal oppgis hvilken «runde» av Brytekvart`n som skal avholdes på det aktuelle stevnet.

2. Brytekvart`n Møre sitt stevneseil skal henge godt synlig i stevnelokalet, og skal være opphengt før stevnestart. Brytekvart`n sin sponsor skal ha mulighet til å ha anen moderat reklame i nærheten av stevneseilet, uten at klubbene kan kreve betalt for dette.

3. Arrangørklubben skal gjennomføre en felles oppvarming for alle barna før stevnestart. Oppvarmingen skal gjøres av klubbens trener eller en forbildeutøver fra egen klubb, eller en invitert forbildeutøver. Stevnespeaker skal sørge for at barna samles til dette, og at dette gjøres før en eventuell defilering. Det skal settes av nok tid til forsvarlig oppvarming.

4. Arrangørklubben skal holde premie til alle barna som deltar på Brytekvart`n Møre. Hvis Brytekvart`n sin sponsor stiller med premier, kan klubben velge om de vil stille med egne premier i tillegg. Brytekretsen ordner med ekstra premiering til alle barna som har deltatt på minst 3 av 4 stevner i Brytekvart`n gjennom sesongen, og som da deles ut på siste runde.

5. Arrangørklubben skal ordne med en standard premiepall som ved premieutdeling skal plasseres med Brytekvart`n sitt stevneseil godt synlig i bakgrunn som bakvegg.

6. Premieutdeling skal gjøres av en forbildeperson fra egen klubb, eller en annen invitert forbildeperson. Stevnespeaker skal presentere forbildepersonen og nevne hvorfor denne personen er et forbilde.

7. Ved premieutdeling skal ett og ett barn få muligheten til å stå øverst på pallen når premien utdeles. Det skal være tid nok til at for eksempel foreldre får muligheten til å ta bilde av sitt barn mens barnet står øverst på premiepallen.

8. Speaker kan oppfordre alle barna som ønsker, til å samles for ett felles bilde etter premieutdelingen. 9. Stevnespeaker skal som avslutning av stevnedelen for Brytekvart`n, ønske alle utøverne velkommen til neste runde, ved å oppgi dato og hvilken klubb som skal arrangere denne.

10. Klubben skal på sin egen nettside og/eller facebookside lage en liten stevnereportasje fra stevnet, der Brytekvart`n Møre skal være en del av det som nevnes i reportasjen. A. Stevnehonorar: Stevnehonoraret fra kretsen for sesongen 2017/2018 er på kr 10 000,-. Beløpet overføres klubben inne 2 uker etter stevneavholdelse. B. Forbehold om avkortning i stevnehonorar: Møre og Romsdal Brytekrets sitt styre har rett til å gjøre avkortning i klubbens stevnehonorar, hvis ett eller flere av de 10 stevnekriteriene ikke følges/gjennomføres av arrangørklubben. C. Endring av stevnekriterier: Kriteriene kan endres for ny sesong på kretsen sitt årsmøte.


Email facebook twitter LinkedIn